با هم بسازیم

در استارتاپ استودیوی مجموعه دانش بنیان سپارش دور هم جمع شدیم که بهترین ایده‌ها را به بهترین شکل اجرا کنیم.
از شما هم دعوت میکنیم به ما بپیوندید.

استارتاپ استودیوی مجموعه سپارش چطور کار میکند؟

ما در استارتاپ استودیو از ایده‌ها، کسب و کار میسازیم. اگر شما ایده‌ای داشته باشید که مورد توجه ما قرار گیرد میتوانید به استودیوی ما ملحق بشوید. بر اساس ایده و یا محصول اولیه‌ای که دارید تیمی متشکل از تخصصهای مورد نیاز، البته به همراه خود شما، شکل گرفته و بودجه لازم برای شروع کار این استارتاپ توسط ما تامین میگردد.
برای پیوستن به ما باید شرایط زیر را در نظر بگیرید:

  • ایده استارتاپ در زمینه فیتنک باید باشد.
  • شما خودتان باید یک نقش اصلی در استارتاپ داشته باشید. مثلا برنامه نویسی، طراحی، فروش و ...
  • شما باید امکان کار تمام وقت در استارتاپ را داشته باشید.
  • اگر فقط یک ایده دارید، باید بتوانید به روشی ما را هم مجاب کنید که ایده‌ی شما عالی است.
  • ما صندوق سرمایه گذاری نیستیم بنابراین درخواست های سرمایه گذاری را در حال حاضر متاسفانه نمیتوانیم بپذیریم. ما در استودیو در کنار شما یک تیم را تشکیل داده و در کنار هم استارتاپ را رشد میدهیم.

مدل همکاری و شراکت

در استارتاپ استودیوی مجموعه سپارش هیچ مدل همکاری ثابتی وجود ندارد. تمامی شرایط همکاری مانند میزان سهم شراکت دو طرف، سرمایه مورد نیاز، خدمات و... در جلسات به صورت مذاکره خواهد بود. ما در تلاش هستیم تا یک همکاری برد-برد را با شما داشته باشیم.

مجوزهای شرکت فن آوران سپارش پویا

مراحل پذیرش ایده و استارتاپ شما

1. ارزیابی اولیه

تمامی درخواستهای ارسالی بررسی شده و ایده‌هایی که یه اندازه کافی برای ما جذاب باشند برای مرحله بعد انتخاب میشوند.

2. دعوت به مصاحبه

در یک جلسه حضوری و یا آنلاین بیشتر با شما و ایده شما آشنا خواهیم شد و در مورد مستندات لازم و نیازهای کسب و کار شما گفتگو خواهیم کرد.

3. بررسی ایده‌های منتخب

با توجه به تواناییها و امکاناتی که ما در استارتاپ استودیو در اختیار داریم، نیازمندیهای شما بررسی شده و استارتاپهای نهایی انتخاب میشوند.

4. مذاکرات نهایی

در یک جلسه حضوری در مورد شرایط نهایی همکاری استارتاپ استودیو و شما مذاکره خواهیم کرد و در صورت توافق نهایی، قرارداد همکاری منعقد میشود.

آماده پیوستن به استارتاپ استودیو سپارش هستید؟